Bruttolöneavdrag 


Bruttolöneavdrag är ett sätt att minska kostnaden för besök hos en helt privat vårdgivare.
Det innebär att om du är anställd (eller har egen firma) så kan vi på Södra Avenyn fakturera din arbetsgivare för kostnaden för besök hos oss.
Arbetsgivaren betalar och drar sedan av kostnaden från din bruttolön. Det innebär för dig att din lön minskas med kostnaden för besöket
men skatten räkans då på det mindre beloppet och du vinner cirka 30% av kostnaden för besöket.

För arbetsgivarens del innebär det att han betalar arbetsgivaravgift för den lägre löneutbetalningen och vinner således 31% av vårdkostnaden.

Låter det krångligt? Låt mig ge ett exempel:Du har lön på 20 000 kr/mån. Du skall betala 2000 kr för ett par besök hos oss.
Vi fakturera arbetsgivaren som betalar de 2000 kr, medan din lön denna månad blir 20 000 kr minus de 2000 kr, dvs 18 000 kr.
Då betalar du skatt för 18 000 kr, inte för 20 000 kr och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift för 18 000 kr, inte för 20 000 kr
(vinst på drygt 600 kr). Dina besök hos oss blir i detta exempel ungefär 600 kr billigare (med minst 30% i skatt).

Information finns på Skatteverkets hemsida.

Tala med din behandlare om du vill veta mer!


© Göran Ögander 2013