Handledningsgrupper sökes!


Handledningsgrupp för terapeuter verksamma inom behandlingsarbete kan anmäla intresse för att ingå i handledning med handledare under utbildning. Handledningstid är 1,5 år med start februari 2014. Handledningen erbjuds till ett reducerat pris.

Handledare är Yvonne Wallberg Andersson, leg.sjuksköterska, leg. psykoterapeut, godkänd handledare i omvårdnad verksam i Handledar och lärarutbildning för psykoterapeuter.

Anmälan till yvonne.wallberg-andersson@sodraavenyn.se

© Göran Ögander 2013