Våra Tjänster

Kopia av PICT0023 - Kopia
  • Behandling av depression och ångestsjukdomar
  • Behandling av sömnstörningar
  • Behandling av ätstörningar
  • Behandling av utmattningssyndrom
  • Familjebehandling 
  • Utfärdande av körkortsintyg
  • Handledning, konsultationer och föreläsningar

Handledning

Vi har ramavtal med Kommunförbundet

Handledares kompetens:

* Christina Bäckblom Fahlenkontakt@christinafahlen.se
  Mobil: 0705524323

Socionom, leg. psykoterapeut, utbildad handledare i psykosocialt arbete, auktoriserad familjerådgivare.
Mångårig erfarenhet av psykosocialt arbete inom olika verksamhetsområden samt chefserfarenhet. 
Handledarerfarenhet inom samma område inklusive erfarenhet av chefshandledning. 


Handledning i psykosocialt arbete :

Kontinuerlig feedback kring det egna arbetssättet och sig själv som resurs ,  
en process som syftar till att utveckla yrkeskompetensen samt till personlig utveckling.
Psykosocialt arbete är ett samlingsbegrepp för metoder inom socialt arbete riktat till individer, familjer
och grupper i förebyggande och/eller behandlande syfte.

Länkar: www.handledarforeningen.com


Yvonne Wallberg Anderssonyvonne.wallberg-andersson@sodraavenyn.se
Tel. 042-400 17 52

Leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut, Godkänd handledare i Omvårdnad, Mindfulnessinstruktör,
NADA-akupunktör, handledare och lärare för psykoterapeuter.


Omvårdnadshandledning:

Handledning i Omvårdnad ger stöd och utveckling för dem som arbetar med vård och behandling.
Etiska ställningstagande, samordning av olika insatser för bästa behandling, de viktiga samtalen med
patienter och närstående är vanliga områden som berörs i handledning.

Länkar:  www.swenurse.se/omvardnadshandledning

Rörelse och dans som gör skillnad i ditt liv!

Kom och dansa/röra dig till musik och få hjälp att hitta rätt

i livet igen genom nya positiv tankar om din kropp och dig själv


10 gånger träffas vi under 1 timme och dansar och rör oss tillsammans.

Vi är inte fler än 7 stycken i gruppen.


Ledare är leg sjukgymnast Birgitta Schill som också är 

uttryckande konstterapeut med dans som specialitet.


Rörelse och dans för dig i tonåren som har tankar om kroppen som en fiende.

Körkortsintyg

Körkortsintyg. 

Vi utfärdar körkortsintyg till Transportstyrelsen för att styrka alkohol- och drogfrihet. Vi skriver även intyg för alkolås.
Inför det första intyget krävs minst två besök, därefter vanligen ett eller två besök när intyget skall förnyas. Prover, såväl blod- som urinprover, tas på DrogFörebyggande Centrum.
Besök och provtagning för körkortsintyg räknas inte som sjukvård och måste därför bekostas av klienten själv.

Intyget räknas som tjänst och är momsbelagt. 

© Göran Ögander 2013