Körkortsintyg

Körkortsintyg. 

Vi utfärdar körkortsintyg till Transportstyrelsen för att styrka alkohol- och drogfrihet. Vi skriver även intyg för alkolås.
Inför det första intyget krävs minst två besök, därefter vanligen ett eller två besök när intyget skall förnyas. Prover, såväl blod- som urinprover, tas på DrogFörebyggande Centrum.
Besök och provtagning för körkortsintyg räknas inte som sjukvård och måste därför bekostas av klienten själv.

Intyget räknas som tjänst och är momsbelagt. 

© Göran Ögander 2013