Rörelse och dans för dig i tonåren som har tankar om kroppen som en fiende.


Rörelse och dans för dig i tonåren
som har tankar om kroppen som en fiende.


  1. Vi erbjuder dig att komma och få information om ”hur kan jag lära mig att förstå mina tankar och upplevelser om min kropp”, genom att ”göra” i stället för att ”tänka”

  2. Du kan få röra dig till musik och på det viset hitta tillbaka till rörelser/dans som känns bra och lätta för dig utan prestation och ansträngning.

  3. Lusten att röra sig, ta steg in i musiken och glömma bort bekymren för ett litet slag kan ge dig andra mer kreativa och spännande tankar och känslor om dig själv.

  4. Musiken och rörelserna gör att du glömmer bort att tänka så mycket! Det är skönt att röra på sig!

  5. Du blir introducerad av en erfaren sjukgymnast med kunskap om dans och om sambandet mellan kropp-tankar-känslor

  6. Det är roligt att dansa och det har en läkande förmåga!© Göran Ögander 2013